Vstopna stran
  • Tiskaj
  • Kontakt
  • Kazalo

Banka Slovenije spremenila poročanje lizing družb


Poročilo se je dopolnilo tako, da sta se prilagodila in dopolnila dva šifranta. Obe spremembi se nanašata le na komercialno poročilo, računovodski poročili pa ostajata nespremenjeni.
Dodatne informacije so na povezavi http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1528.

V polju 121 se je šifrant dopolnil tako, da se dosedanji šifri za komercialna in tovorna vozila (P0013) ter osebna vozila (P0014) ukineta, namesto njih pa se dodajo nove šifre:

P0031 Lahka komercialna in tovorna vozila - nova
P0032 Lahka komercialna in tovorna vozila - rabljena

P0033 Težja komercialna in tovorna vozila - nova
P0034 Težja komercialna in tovorna vozila - rabljena

P0035 Osebna vozila - nova
P0036 Osebna vozila - rabljena

Poleg tega se uvede še nova postavka na strani nepremičnin N0025 - javno storitveni objekti.

GMI bo vsem svojim strankam prilagodil poročanje in namestil popravljneo verzijo. Dodatne nastavitve ne bodo potrebne, saj ste vsi do zdaj že poročali za Leaseurope in imete posledično že nastavljene ustrezne kategorije opreme.


Dodatno se uvaja tudi dopolnjena kategorizacija vrst poslov (polje 122), ki pa jo uporabljajo le tiste lizing hiše, ki del svojega poslovanja spremljajo izvenbilančno. Poleg obstoječih šifer se dodajo šifre:

13 Finančni najem – posel knjižen v izvenbilanci
14 Poslovni najem – posel knjižen v izvenbilanci
31 Posojilo – posel knjižen v izvenbilanci
41 Financiranje zalog – posel knjižen v izvenbilanci
51 Projektno financiranje gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov – posel knjižen v izvenbilanci
 
Vse novice

MOJA STRAN

Prijava
  • Uporabniško ime:  
  • Geslo:  
  • Nov uporabnik
  • Pozabljeno geslo