Vstopna stran
  • Tiskaj
  • Kontakt
  • Kazalo

Globus Marine International prejel certifikat poslovne odličnosti z najvišjo možno oceno bonitete AAA


PREDSTAVITEV OCENE BONITETNE ODLIČNOSTI IN METODOLOGIJA

METODOLOGIJA


Metodologija bonitetne ocene odličnosti razvršča poslovne subjekte na podlagi kriterijev uspešnosti in
likvidnosti v bonitetne razrede.

Certifikat bonitetne odličnosti lahko prejmejo le poslovni subjekti, ki so uvrščeni
v najvišji bonitetni razred, kar pomeni, da so prejemniki certifikata najbolj likvidni in najuspešnejši poslovni
subjekti
.

Glede na zaporedna leta doseganja najvišjega bonitetnega razreda lahko poslovni subjekti prejmejo
certifikat bonitetne odličnosti:

AAA - izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v zadnjih treh poslovnih letih,
AA - izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v zadnjih dveh poslovnih letih,
A - izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v poslovnem letu.

Poslovni subjekti, ki dosegajo bonitetno odličnost in kriterije certifikata bonitetne odličnosti, se uvrščajo v sam
vrh populacije v Sloveniji in sicer v zgornjih 5% najbolj uspešnih ter kredibilnih in zanesljivih subjektov za
upnike, poslovni subjekti s certifikatom AAA pa v sam vrh 3% poslovnih subjektov.
Metodologija določanja ocene bonitetne odličnosti temelji na podatkih, ki jih na dnevni ravni zbira ter posodablja podjetje Bisnode
d.o.o. in sicer na več kot 300 različnih podatkih, kazalnikih in kriterijih. Osnovno izhodišče izračuna bonitetne
odličnosti so vsi javno dostopni uradni podatki (vir: AJPES, DURS, okrožna in okrajna sodišča).

Ocena bonitetne odličnosti je preplet sledečih najpomembnejših kriterijev poslovnega subjekta:

• uspešnosti poslovanja in njene stabilnosti,
• likvidnosti poslovanja, plačilne sposobnosti in njune stabilnosti,
• 5 let prisotnosti pravnega subjekta na trgu,
• 24.000 EUR ali več letnih prihodkov v zadnjih treh poslovnih letih,
• 8.000 EUR ali višji znesek sredstev v zadnjih treh poslovnih letih,
• 8.000 EUR ali višji znesek kapitala v zadnjih treh poslovnih letih,
• strukture financiranja,
• politike in odnosa podjetja do financiranja in poslovnih partnerjev.

Osrednji kazalci pri določanju bonitetne ocene so sledeči: čista donosnost sredstev, koeficient obračanja
sredstev, zadolženost, plačilna sposobnost, kreditna izpostavljenost in servisiranje dolga. Obdobje ocenjevanja
za oceno bonitetne odličnosti je vedno celotno poslovno leto. Predmet ocenjevanja so vsi profitni poslovni
subjekti razen zavarovalnic in bank.


Vse novice

MOJA STRAN

Prijava
  • Uporabniško ime:  
  • Geslo:  
  • Nov uporabnik
  • Pozabljeno geslo