Vstopna stran
  • Tiskaj
  • Kontakt
  • Kazalo

Posvet lizing dejavnosti v Portorožu 15. - 16.09.2011


V organizaciji Izobraževalnega centra ZBS in Odbora za leasing ZBS je 15. in 16. septembra potekal drugi posvet lizing dejavnosti.

Lansko leto se je po prvem posvetu okoli trideset udeležencev razšlo z željo, da bi ta posvet postal tradicionalen. Letošnji drugi posvet, na katerem se je zbralo skoraj štirideset udeležencev, tako članov kot tudi nečlanov stanovskega Odbora za leasing ZBS, je dobra popotnica, da bo to res (p)ostal. Glede na to, da je letos spomladi že potekal tudi izredno dobro obiskani Leaseurope-in seminar CESEE v Ljubljani, je to tudi eden izmed dokazov aktualnosti take vrste srečanj lizing družb.

Udeleženci so se prvi dan posveta uvodoma seznanili s stanjem, kot ga spremljajo v okviru finančne stabilnosti v Banki Slovenije (g. Košak). Poseben poudarek je bil na poslovanju lizing dejavnosti v Sloveniji ter odprtem projektu vpeljevanja poročanja lizing družb Banki Slovenije.

V nadaljevanju dneva je bil posvet namenjen znatnemu delu portfelja lizing družb, t.j. motornim vozilom. Prva izmed napovedanih tem »Stanje in predvidevanje prodajnih trendov v avtomobilski dejavnosti« kot osnova za pričakovano potrebo po financiranju je sicer zaradi nenapovedanih službenih obveznosti predvidenega predavatelja odpadla.

Sta pa nadaljnji temi, to je »Nova avtomobilska zakonodaja«, uveljavljena v juliju 2011, ter nato okrogla miza na temo »Financiranje avtomobilske dejavnosti v novih razmerah« dali udeležencem okvir, v katerem so imeli možnost in tudi so zelo aktivno sodelovali in bi tako lahko celo presegli časovni okvir, predviden za ta del posveta.  

Skupna večerja, s strani organizatorja domiselno organizirana izven lokacije, kjer se je odvijal posvet, je v vročem popoletnem večeru nedvoumno dosegla drugi cilj posveta – medsebojno spoznavanje šele tretje leto uradno povezanih članov Odbora za leasing in tudi tistih, ki si to prizadevajo postati ali podpirajo delovanje dejavnosti, da se bodo zamisli delovanja in problemi dejavnosti lahko reševali manj formalizirano v skupno korist.

Drugi dan se je pričel s predavanjem »Optimizacija stroškov in delovnih procesov – brezpapirno poslovanje s strankami«, kjer je bil predstavljen pravni ter praktični okvir (skoraj) brezpapirnega poslovanja, ki se tudi in predvsem zaradi zniževanja stroškov vse bolj uveljavlja v praksi. Ponovno, tako kot na CESEE Leaseurope seminarju, je bila tudi predstavljena in izpostavljena nezanemarljiva okoljevarstvena komponenta varovanja gozdov. Predstavnik podjetja SETCCE je predstavil možne tehnološke rešitve, s katerimi je (v kombinaciji z osnovnim sistemom NOVA) možno procese optimizirati. Seveda ima zadeva dobre poslovne učinke le v primeru, če je samo brezpapirno poslovanje močno integrirano v osnovni proces, ki se s pomočjo informacijskega sistema NOVA zagotavlja pri lizing hišah.

Nadaljnja, še posebej v povezavi s kriznimi časi zelo aktualna, tema preprečevanja prevar je sistematsko prikazala vzroke prevar, kjer presenetljivo v velikem odstotku ni samo materialna korist, kar bi bilo za pričakovati, ampak tudi drugi faktorji, kot npr. alarmantno »narediti karkoli za dosego (zastavljenih/določenih) ciljev«. Tako ni presenetljivo, da se je po raziskavi PWC-ja v primerjavi z letom 2003 za trikrat povečalo namerno prikrojevanje poročil. Zanimiva ugotovitev je ta, da se več kot 50% prevar zgodi znotraj lizing hiše.

Revidiranje, v konkretnem primeru lizing družb, je bilo predstavljeno kot eden izmed dejavnikov preprečevanja prevar skozi ugotavljanje tveganj poslovanja, preverjanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj ter resničnosti prikazovanja poslovanja. Kot dodana vrednost revidiranja je bilo izpostavljeno zmanjševanje izgub. Pri ugotavljanju prednosti lizing razmerij nasproti bančnim načinom financiranja (kredit) je bilo izpostavljeno dejstvo, da je predmet financiranja v lasti lizing družbe, kar omogoča hitrejše poplačilo v primeru neplačevanja obveznosti s strani stranke. Pri slabostih pa je revizor ugotavljal pomanjkanje ustreznih specializiranih služb v lizing družbah, ki bi se, tako kot v bankah, ukvarjale s presojo kreditne sposobnosti, spremljavo stranke in v primeru neplačil ustreznega ukrepanja.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo na temo »SISBON in leasing dejavnost«, kjer je bilo predstavljeno delovanje in bodoči razvoj SISBON-a, implementacija in tudi že uporaba ter uporabnost le-tega v eni izmed lizing družb in izkušnje pri vpeljevanju le-tega v največji lizing družbi, ki istočasno tudi uporablja informacijsko podporo največjega dobavitelja le-te, Globus Marine International (GMI). V okviru okrogle mize je bila, kljub siceršnjim znanim zapletom glede uvedbe SISBON-a v lizing družbe, izpostavljena zelo pozitivna slika uporabe SISBON-a tako glede uporabnosti kot tudi uporabljivosti. Pričakuje se, da se bo z uvedbo SISBON-a pri prvem uporabniku sistemskih rešitev GMI-ja zaradi razvitih rešitev bistveno skrajšal čas uvedbe le-tega pri ostalih. GMI je izpostavil tudi razloge, zaradi katerih se SISBON ne uvaja v planiranih časovnih terminih, ter opozoril na določene zakonske ovire, ki preprečujejo statusno preobilkovanje upravljalca podatkovne zbirke v samostojno družbo z omejeno odgovornostjo, brez solastništva lizing hiš, ki so članice ZBS.

Na posvetu sta imela uvodna nagovora Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije, ter Mitja Otorepec, direktor Summit Leasing Slovenija ter predsednik Odbora za leasing ZBS. Posamezne teme pa so predstavili mag. Tomaž Košak, Banka Slovenije, Andrej Cvenk, Ministrstvo za promet, Aleš Hvala, SETCCE, Hermina Govekar Vičič, Združenje bank Slovenije, mag. Marica Rošker, zunanja sodelavka ZBS, Igor Gatnik, Gorica Leasing .

Moderator celotnega posveta je bil Boris Bajt, vodja leasing področja Združenja bank Slovenije.


Vse novice

MOJA STRAN

Prijava
  • Uporabniško ime:  
  • Geslo:  
  • Nov uporabnik
  • Pozabljeno geslo