Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska sve je bliže službenom uvođenju eura kao nove valute. Svi poslovni subjekti moraju se adekvatno pripremiti kako bi spremno dočekali sve aktivnosti i postupke u procesu uvođenja eura. Početak dvojnog iskazivanja cijena očekuje se već 5. rujna, a samo uvođenje eura planirano je 1. siječnja 2023. godine.

Zamjena kune eurom dijeli se na 3 ključna razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog opticaja te razdoblje nakon završetka dvojnog opticaja. Pripremno razdoblje započinje kada Vijeće Europske unije donese odluku o usvajanju eura u Hrvatskoj i utvrdi fiksni tečaj konverzije (očekivano početkom srpnja) te traje do datuma uvođenja eura.

Nakon toga Vlada Republike Hrvatske potvrđuje točan datum uvođenja eura i fiksni tečaj konverzije, datum početka i završetak dvojnog opticaja te datum početka i završetka dvojnog iskazivanja.

Ministarstvo financija glavni je koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države u procesu uvođenja eura. Njegova osnovna zadaća je omogućiti nesmetan prijelaz javnih financija i državne statistike na euro te osigurati da sva tijela koja su uključena u sektor opće države na vrijeme prilagode svoje informatičke i računovodstvene sustave za poslovanje u novoj valuti.

Prilagodba informatičkih sustava za uvođenje eura zahtijeva pravovremenu pripremu. Dostupnost informatičkih stručnjaka i usluga može biti znatno ograničena tijekom procesa prilagodbe, što može uzrokovati kašnjenje neophodnih prilagodbi, ali i povećanje troškova.

Važno je utvrditi koji će informatički sustavi biti zahvaćeni promjenom te opseg potrebnih prilagodbi u svakom od takvih sustava. Sve prilagodbe trebalo bi pažljivo i pravovremeno testirati, kako bi se izbjegli propusti te kako bi se omogućila potrebna nadogradnja u skladu s predviđenim rokovima prelaska na euro.

Gemicro je u fazi drugog testiranja migracije na euro te su analizirane razlike kod konverzije i uvođenja eura, a projekt je ušao u visoku fazu dovršenosti.

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj Natrag