Politika privatnosti

U grupi Globus Marine International svjesni smo važnosti zaštite osobnih podataka, stoga s vašim podacima postupamo odgovorno i u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR), Zakonom o zaštiti osobnih podataka i njima usvojenim temeljnim načelima zaštite osobnih podataka.

Na razini cijele grupe, Globus Marine International brine o primjerenoj i zakonitoj obradi osobnih podataka i njihovoj sigurnosti, za što smo donijeli interne akte i pravila (Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka i Sigurnosna politika).

Kako bismo vam olakšali pregled o tome koje podatke prikupljamo, u koju svrhu, kako s njima postupamo i koja prava imate vi, koji nam povjeravate svoje osobne podatke, pripremili smo Opće informacije o zaštiti osobnih podataka.

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka je grupa Globus Marine International.

Obrada osobnih podataka kupaca, kandidata za posao ili dobavljača odgovornost je pojedinog društva unutar grupe. Kontakt podaci svake tvrtke nalaze se na web stranici KONTAKT.

Koje vrste osobnih podatka obrađujemo?

U sklopu obavljanja naših poslovnih aktivnosti u predugovorne i ugovorne svrhe, možemo obrađivati ​​sljedeće osobne podatke: ime i prezime, poslovnu e-mail adresu ili drugu adresu e-mail adresu koju ste nam dali, tvrtku za koju radite, lokaciju tvrtke, telefonski broj, podatke o vašem računalu (IP adresa, vrsta preglednika i tip uređaja) i informacije o tome kako koristite našu web stranicu koje ste stranice posjetili, vrijeme koje provodite na web stranici i aktivnosti na web stranici).

Radi prijave na oglašena radna mjesta dodatno obrađujemo vaš životopis (CV).

Osim navedenog, obrađujemo i osobne podatke koje nam daju povezana društva, ako za to postoji zakonska osnova, osobne podatke za koje dajete posebnu suglasnost da se obrađuju u druge svrhe i osobne podatke dobivene iz javnih izvora, kada je to zakonom dopušteno.

Kada i kako dobivamo osobne podatke?

U Globus Marine International Grupi osobne podatke dobivamo iz različitih izvora – u većini slučajeva vi nam ih dajete kroz aktivnosti na web stranici (kontakt putem online obrasca, prijava na oglašeno radno mjesto).

Možete nas kontaktirati i putem e-maila, telefona, društvenih mreža ili nas kontaktirati na sajmovima, događanjima i edukacijama. Podatke prikupljamo i kada s nama sklopite ugovornu suradnju (kupac, poslovni partner, podizvođač), a određene podatke dobivamo putem javnih izvora kada je to zakonom dopušteno.

Također prikupljamo podatke o korištenju web stranice pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Više pročitajte na ovoj poveznici.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je sklapanje i provedba ugovora s nama te provedba ugovornih obveza (kupnja licenci, ugovor o održavanju, ugovor o implementaciji sustava, ugovor o partnerstvu, savjetovanje, ugovor o podugovaranju). Ove informacije su nam potrebne iz gore navedenih razloga, a bez njih se naši ugovorni odnosi ili poslovi ne mogu obavljati ili to može biti znatno teže ili manje kvalitetno i/ili profesionalno.

Osobne podatke obrađujemo i zbog naših legitimnih interesa vezanih uz provedbu naših poslovnih aktivnosti, kao što su dobivanje poslovnih prilika, izgradnja dobrog poslovnog odnosa, održavanje poslovnog odnosa. Osobni podaci mogu se obrađivati ​​i za interese trećih osoba, kao npr. iz pravnih, poslovnih, sigurnosnih ili marketinških razloga i za pružanje informacijske sigurnosti.

Također obrađujemo podatke na temelju vašeg pristanka u kontekstu marketinških aktivnosti.

Svrhe obrade

U predugovorne i ugovorne svrhe, možemo koristiti vaše podatke za:

Data controller

 • Provedbu predugovornih aktivnosti, sklapanje ugovora i provedbu ugovornih obveza,
 • Pružanje učinkovite korisničke podrške i izgradnju dobrog poslovnog odnosa sa sadašnjim i potencijalnim kupcima,
 • Poboljšanje i razvoj naših rješenja i usluga te njihovo prilagođavanje zakonskim promjenama i nadogradnjama,
 • Pružanje prijateljskog, prilagođenog i učinkovitog korisničkog iskustva u slučaju prikupljanja podataka putem web stranice,
 • Dijagnosticiranje tehničkih problema, analiza trendova i za potrebe tehničkog upravljanja web stranicama.

Budući da želimo bolje razumjeti zahtjeve i potrebe tržišta i naših kupaca, također obrađujemo vaše podatke za naše legitimne interese, koji uključuju:

 • podizanje kvalitete, ažuriranje i prilagođavanje naših rješenja i usluga,
 • utvrđivanje zadovoljstva našim rješenjima i uslugama,
 • Zaštita poslovanja i naših poslovnih interesa,
 • Informacije o novim rješenjima i proizvodima, edukaciji, zakonskim promjenama i događajima,
 • U vezi sa zahtjevima objavljivanja i u slučaju prodaje ili kupnje poduzeća i/ili imovine te u vezi s bilo kojim pravnim ili nadzornim postupkom.

Vaše podatke možemo koristiti u svrhu provođenja marketinških aktivnosti i kada se izričito slažete i date privolu, u skladu s odredbama i uvjetima pod kojima smo dobili vašu privolu. Ako ne date svoju suglasnost za provedbu marketinških aktivnosti, ili je date djelomično ili je opozovete, obavijestit ćemo vas samo u slučajevima i na načine dopuštene važećim zakonom bez osobne privle (npr. opće informacije, bez segmentacije i profiliranja, informacije o proizvodu ili usluzi koju koristi kupac).

Kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem e-mail adrese za opći info ugovor ili klikom na poveznicu "Odjava" na dnu e- maila. Datum stupanja na snagu takvog otkazivanja je 30 radnih dana od datuma kada smo primili vaš zahtjev.

Kolačići i web tehnologija

Pregled korištenih kolačića s dodatnim informacijama (npr. trajanje pohrane) i opcijama odbijanja možete pronaći na ovoj poveznici.

Tko koristi vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke koriste naši zaposlenici ili osobe koje za nas obavljaju poslove, u okviru svojih radnih obveza i ovlasti te su obvezni čuvati osobne podatke kao povjerljive.

1. Prijenos osobnih podataka izvan tvrtke - unutar međunarodne grupe Globus Marine

Društva unutar grupe Globus Marine International obavljaju određene zadatke centralizirano i koriste zajedničke usluge (što je u legitimnom interesu), a kao rezultat toga osobne podatke mogu obrađivati ​​i ta društva. Osobne podatke mogu koristiti i društva u grupi za vlastite potrebe kao npr. zbog potrebnih kontakata sa stajališta poslovanja društava grupe Globus Marine International.

Odnosi između društava grupe Globus Marine International uređeni su na način da se osigura odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka (kroz tehničke i organizacijske mjere poduzete za zaštitu osobnih podataka).

2. Vanjski pružatelji usluga

Kako bismo ispunili svoje ugovorne i zakonske obveze, surađujemo i s odabranim vanjskim pružateljima usluga (računovodstvena servis, vanjska stručna služba zaštite na radu, medicina rada, IT održavanje, usluge skladištenja i sl.).

3. Pružanje podataka drugim korisnicima

Na temelju zakonskih odredbi, možda ćemo biti obvezni dati vaše osobne podatke drugim primateljima koji imaju pravnu osnovu za takav zahtjev. Uglavnom se radi o državnim tijelima (kao što su MFIN, sudovi, policija... ) i drugim nositeljima javnih ovlasti.

Vaše podatke također možemo dati našim odvjetnicima, unutarnjim i vanjskim revizorima te poreznim i drugim konzultantima za pružanje njihovih usluga u skladu s ugovorom sklopljenim s nama.

Izvoz u treće zemlje

Društvo također može izvesti vaše osobne podatke unutar grupe Globus Marine International i njezinih vanjskih pružatelja usluga u treće zemlje i u tom se slučaju osigurava odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka ili na temelju obvezujućih poslovnih pravila (Binding Corporate Rules), standarda ugovorne klauzule, zaštitu privatnosti, je li uspostavljena odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka za svaku zemlju i/ili prijenos odlukom nadležnog tijela.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka razlikuje se na temelju kriterija svake kategorije osobnih podataka. Osobni podaci čuvaju se do isteka zakonom utvrđenih rokova.

Osobne podatke prikupljene na temelju vaše privole čuvamo u najkraćem mogućem roku sve dok postoji namjera prikupljanja ili dok se privolu ne opozove. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do njezina opoziva.

Određeni podaci se također čuvaju u svrhu dokazivanja usklađenosti s vašim zahtjevima (pogledajte odjeljak o vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka).

Vaša prava u vezi s osobnim podacima

U skladu s općom EU uredbom o zaštiti podataka, osim prava da opozovete svoje privole koje ste nam dali, imate i sljedeća prava:

1. Pristup vašim osobnim podacima i ispravljanje netočnih podataka

Imate pravo od nas dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama, koji i pravo na pristup tim podacima, informacije o svrsi obrade, korisnicima, razdobljima čuvanja i druge informacije sadržane u ovim informacijama. Imate pravo ispraviti sve netočne podatke o vama. Obavijestite nas o svim promjenama vaših osobnih podataka koje imamo kako bi vaši podaci bili točni i ažurni.

2. Pravo zahtijevati brisanje podataka

Ako se obrada osobnih podataka temelji na vašoj privoli, možete je u bilo kojem trenutku pisanim putem opozvati. Opoziv privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju takve privole prije njenog opoziva.

Imate pravo zahtijevati brisanje podataka ako:

 • osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • osobni podaci obrađeni su nezakonito;
 • osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obveza u skladu s pravom Unije ili hrvatskim pravom.

Pravo na brisanje je ograničeno ako je obrada osobnih podataka nužna kako je predviđeno člankom 17. Opće uredbe. Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka u skladu s člankom 18.

3. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti svoje osobne podatke koji su nam dostavljeni u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku i imate pravo proslijediti te podatke drugom voditelju obrade, u skladu s vašim zahtjevima unutar ograničenja i pod postavljenim zakonskim uvjetima (ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru i ako se osobni podaci obrađuju automatski i ako je tehnički izvedivo).

4. Pravo na prigovor na obradu na temelju legitimnog i/ili opravdanog interesa

Iz razloga povezanih s vašom konkretnom situacijom, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju legitimnog i/ili legitimnog interesa. Prestat ćemo obrađivati ​​takve osobne podatke osim ako ne pokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

5. Pravo na žalbu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske

Globus Marine International osigurava da vaše osobne podatke obrađuje u svim aspektima zakonito i u skladu s propisima. Ipak, ako smatrate da se vaši osobni podaci pohranjuju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Kako čuvamo vaše osobne podatke?

Grupa Globus Marine International usvojila je sigurnosne politike u području informacijske sigurnosti, čija je svrha zaštita informacijskih resursa grupe u skladu s preporukama standarda ISO/IEC 27001. U okviru Informacijske sigurnosti posebnu pozornost posvećujemo edukaciji djelatnika iz područja rada s osobnim podacima.