Informacijski sistem za spremljanje financiranja NOVA

Informacijski sistem za spremljanje financiranja NOVA

Nova.Core - CORE FINANCING SYSTEM

NOVA je plod lastnega razvoja ter dolgoletnih izkušenj s področja lizinga in financiranja ter s tem povezanih računovodskih in davčnih specifik v širši regiji.

Informacijski sistem NOVA je implementiran s trinivojsko arhitekturo in je z drugimi produkti povezljiv preko modernih načinov komunikacije.

Informacijski sistem NOVA funkcijsko pokriva celotno delovanje lizing hiše: od izdelave ponudb do končne izdelave bilanc. Vsebuje tudi izpise vseh spremljajočih dokumentov. Vsi dogodki so tudi takoj in avtomatsko knjigovodsko evidentirani.

solutions.erp.title

Standardno verzijo informacijskega sistema NOVA sestavljajo moduli:

  • LE - spremljava financiranja
  • GL - finančno računovodski paket z glavno knjigo
  • FA - osnovna sredstva
  • SS - posebne obdelave
  • APP - avtomatsko prepoznavanje plačil
  • Podatkovno skladišče
Nazaj