Informacioni sistem za praćenje finansiranja NOVA

Informacioni sistem za praćenje finansiranja NOVA

NOVA.eARCHIVE ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE DOKUMENATA

Nova.eArchive – jednostavan i moćan sistem za skladištenje elektronskih dokumenata

Sistem Nova.eArchive omogućava skladištenje elektronskih dokumenata. Svaki elektronski dokument ima određene podatke koji ga opisuju i po kojima ga je moguće pretraživati. U jednom dokumentu je moguće uskladištiti više datoteka. Sistem Nova.eArchive sa sistemom Nova.BPM deli zajedničku infrastrukturu i podešavanje.

Može biti i u ulozi metapodatkovnog sistema koji povezuje Nova.Core i spoljni arhivski sistem. U tom slučaju su datoteke dokumenata sačuvane u spoljnoj elektronskoj arhivi, a dokumenti u Nova.eArchive sadrže samo referencu do ovih datoteka. Ta konfiguracija omogućava direktni pristup do dokumenata u spoljnoj arhivi iz sistema Nova.Core.

solutions.archive.title

Funkcionalnosti

 • Web aplikacija
 • Podesivi prozori za pretraživanje
 • Revizijski trag za svaki dokument i svaku datoteku i pristup do njih
 • Ograničenje pristupa do kategorija dokumenata
 • Ograničenje pristupa do prozora za pretraživanje
 • Čuvanje datoteka moguće u bazi, na disku ili u spoljnoj arhivi
 • Lista korisnika isti kao u sistemu Nova.BPM
 • Jedan dokument može sadržati više datoteka
 • Ista datoteka može biti sadržana u više dokumenata
 • Dokumenti pripadaju u različite kategorije, a za svaku od njih je propisan skup podataka
 • Mogućnost ručne klasifikacije i uvoz dokumenata koje snimi skener
 • Mogućnost automatske klasifikacije skeniranih dokumenata na osnovi barkoda

Integracija sa sistemima Nova.Core i Nova.Bpm

Sa sistemom Nova.Core:

 • Pregled i traženje dokumenata na klijentu Nova.Core
 • Izvoz dokumenata u arhivu (modul eDocs u Nova.Core)

Sa sistemom Nova.BPM:

 • Kreiranje dokumenata iz priloga procesa
 • Kreiranje dokumenata iz datoteka/dokumenata koji su već u arhivi
 • Unos, dopunjavanje i ispravljanje podataka o dokumentima iz procesa
Nazad